Roepingsgebed van de Maand – Mei 2014

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Vader,

geef mij moed wanneer ik angstig ben,
geef mij kracht te accepteren wat ik niet begrijp
geef mij wijsheid wanneer ik geen kennis heb,
geef mij liefde wanneer haat overwint.

Bid in mij.
Want alleen als U mij vult met alles wat U bent, zal ik een gave worden.

Zr. Luca – Karmel DCJVader, geef mij.
Geef mij, daar waar ik nodig ben.
Ik ben een instrument in uw hand: dat is mijn roeping!

Help mij U te ontvangen,
zodat ik een zelfgave mag worden aan God en de kerk.
Dat mijn leven vrucht mag dragen,
zoals Christus aan het Kruis,
en zoals Maria toen ze haar Fiat uitsprak.  

Amen.


Zuster M. Luca Carmel D.C.J.

Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus – Vogelenzang

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2014-2015:
"Volg Mij – Ik ben de Goede Herder"

Bundel bestellen (gratis)

Volg mij – Folder Roepingenzondag 2014

Hij wil onze herder zijn (Joh 10), maar roept ons ook om dat
– ieder op onze eigen manier –
te zijn voor elkaar.

Inleidende woorden van de voorzitter.