Roepingsgebed van de Maand – April 2014

Draagster zijn van Uw genade

Lieve Heer, wilt U mij geven
te midden van de vele dingen
die om aandacht vragen,Mariet Rijk
Uw vreugde
om concreet te werken
aan wat er nu toe doet.

Dat ik volbreng
waar ik de richting van voorvoel,
de goede smaak
in het hart ontvang
omwille van het goede doen.

Mevrouw Mariet Rijk
Vrouwen van Bethanië –Utrecht


 

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2013-2014: "Ga uit... IK ben met jullie" 

Bundel bestellen (gratis)

Voorkant Flyer Roepingenzondag 2013

Het gebedenboekje van 2013-2014 sluit aan bij de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro. Daarom is hiervoor het karakteristieke Christusbeeld  van Rio gekozen. Het motto "Ga uit... IK ben met jullie" is gebaseerd op Matteüs 28,19-20.

Lees hier de inleidende woorden van de voorzitter