Roepingsgebed van de Maand – Januari 2014

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

God,
Gij roept mij,
Je roept mij, telkens weer.

Je hebt mij geroepen,
Je hebt me gerustgesteld toen ik niet wist hoe te bidden.
Je hebt alleen gezegd: Ik ben er.
Ik was vrij om Je toe te laten, te antwoorden,
om op weg te gaan,Charles de Foucauld
Jou achterna.

Jouw Verhaal,
Jouw aanwezigheid,
die van Jezus,
ik ontdek het telkens weer, telkens meer, anders.

Je houdt van mij, jouw Geest laat het me weten,
in al mijn kwetsbaarheid mag ik er zijn, zoals ik ben.
Je nodigt me uit met jouw onvoorwaardelijke liefde op weg te gaan,
naar anderen toe, ook kwetsbaar en geliefd, en me te geven.

kleine zusters Clara Maria van Jezus – Brussel
Clara Verbeek

Noviciaat Banneux

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2013-2014: "Ga uit... IK ben met jullie" 

Bundel bestellen (gratis)

Voorkant Flyer Roepingenzondag 2013

Het gebedenboekje van 2013-2014 sluit aan bij de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro. Daarom is hiervoor het karakteristieke Christusbeeld  van Rio gekozen. Het motto "Ga uit... IK ben met jullie" is gebaseerd op Matteüs 28,19-20.

Lees hier de inleidende woorden van de voorzitter