Roepingsgebed van de Maand – December 2013

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

God, we zijn zo vaak bezig met allerlei andere dingen,
dat het moeilijk is om uw roepstem te horen.

En als we dan denken dat U het bent                       
die roept en vraagt: “waar blijf je nu?”
Dan schrikken we en voelen we onsDelia Brugts OP
als de zoon in het verhaal dat Jezus vertelt.
De Vader die vraagt:
“Wil jij gaan werken in mijn wijngaard?”
En de zoon zegt: “Nee”.

Ook wij zeggen vaak eerst “nee”                                            
maar voelen ons ongelukkig,
totdat ons nee “ja” wordt en we rust vinden in onze keuze.                                
Dan pas weten we
dat het uw liefde was die ons riep
en ook al komt soms de twijfel
en verliezen we af en toe de moed.
Dan is daar toch uw stem die met ons meegaat,
uw roepstem die ons draagt en leidt.

Dank U God.
Amen.

Delia Brugts OP.
Dominicanessen van Bethanië – Delft

Israel

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2013-2014: "Ga uit... IK ben met jullie" 

Bundel bestellen (gratis)

Voorkant Flyer Roepingenzondag 2013

Het gebedenboekje van 2013-2014 sluit aan bij de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro. Daarom is hiervoor het karakteristieke Christusbeeld  van Rio gekozen. Het motto "Ga uit... IK ben met jullie" is gebaseerd op Matteüs 28,19-20.

Lees hier de inleidende woorden van de voorzitter