Roepingsgebed van de Maand – November 2013

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Vader in de hemel,
u hebt alles geschapen;
aarde, hemel, mens en dier.
Samen mogen we delen met wat uit uw hand komt
en hierin uw liefde ervaren
hoe u dit voor ieder van ons hebt bedoeld.Opstelling Frans van de Sande

U geeft ook mij de ruimte
om te mogen kiezen in mijn leven
en me daarin toe te wijden.
En al geef ik mij aan anderen,
U blijft het die hierin centraal staat
en geëerd wordt in woord en daad.

Geef ook mij een teken
hoe ik uw wil hierin volbrengen mag
om mijn naasten en vooral U te mogen dienen.

Amen.

Br. Frans van de Sande FC
Broeders van Liefde – Eindhoven

Frans van de Sande met Spandoek en Vriendschapsicoon

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2013-2014: "Ga uit... IK ben met jullie" 

Bundel bestellen (gratis)

Voorkant Flyer Roepingenzondag 2013

Het gebedenboekje van 2013-2014 sluit aan bij de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro. Daarom is hiervoor het karakteristieke Christusbeeld  van Rio gekozen. Het motto "Ga uit... IK ben met jullie" is gebaseerd op Matteüs 28,19-20.

Lees hier de inleidende woorden van de voorzitter