Kennismaken met Benedictijns kloosterleven

Samenleven, bidden en werken in de liefde van Christus

In de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout wonen ruim twintig zusters die Jezus Christus willen navolgen in een leven van gebed en toewijding. Hem zoeken zij zowel in het stille gebed van het hart als in het biddend vieren van Eucharistie en Getijden. Hun dagelijks leven binnen de afzondering van het klooster is ingevuld met dienst aan de gemeenschap en het samenleven in zusterschap. De Regel van Sint Benedictus vormt een leidraad tot groei in een leven volgens het Evangelie.

Gastenhuis

Wil je met ons kennismaken, dan is het gastenhuis een goed adres. Dan kun je meeleven op het ritme van de gebedsuren. De gasten hebben een gezamenlijke eetzaal en zitkamer. Tussen de gebedstijden en maaltijden door is er gelegenheid voor persoonlijke bezinning op je eigen kamer of in de tuin. De gastenzuster of een van de gastvrouwen kan over het kloosterleven vertellen en vragen beantwoorden.

Benedictus olvabdijoosterhoutKennismakingstraject

Als je nadenkt over de mogelijkheid om zelf zuster te worden kun je contact opnemen met de novicemeesteres. Zij kan beluisteren wat je beweegt, en verdere uitleg geven. Zo kun je ontdekken of je verwachtingen overeenkomen met wat het kloosterleven inhoudt. Een volgende stap is een verblijf in het gastenhuis met persoonlijke begeleiding en een eigen dagorde van gebed, lezing en arbeid. In deze fase vinden er gesprekken plaats over het geestelijk leven en over de betekenis van de Regel in deze tijd.

Aspirantschap

Als die eerste kennismaking over en weer goed verloopt en je een stap verder wilt zetten is er de mogelijkheid van een aspirantschap. Dit is een meeleefperiode van ongeveer zes weken. In de kerk zing je mee in het koor van de zusters, en je doet mee in het dagelijks leven. Je krijgt een kamer bij de novicen, je volgt lessen over liturgie, spiritualiteit, de Regel van Sint Benedictus, geloofsleer en Bijbel. Je krijgt een taak in het werk dat gedaan wordt. Er is ruim tijd voor gebed en lezing. Ook is er tijd voor ontspanning, zowel gezamenlijk als persoonlijk. De novicemeesteres geeft persoonlijke begeleiding, terwijl een andere zuster zorgt voor de praktische zaken.

En verder?Benedictinessen Oosterhout

Het kennismakingstraject dat wij aanbieden is vrijblijvend. Het kan zijn dat je tijdens het kennismakingstraject ontdekt dat je roeping elders ligt. Dat is goed. Je bent dan weer een ervaring rijker. Het kan ook zijn dat er een verlangen groeit om in te treden. Meer weten? bezoek onze website onder ‘noviciaat.  Roeping is een kostbaar gegeven, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Hoe de weg eruit ziet die Hij met jou gaat, ontdek je pas ‘gaande de weg’.

Contactgegevens

Onze Lieve Vrouwe Abdij
Zandheuvel 90
4901 HX   Oosterhout

Tel: 0162 453296
E-mail – info@olvabdijoosterhout.nl

www.olvabdijoosterhout.nl

Gastenhuis
Tel: 0162 455079
E-mail: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl