Bezinningsgroep
Religieus Leven en Priesterschap


Binnen het kader van het Huis van de Roeping komt zo nu en dan een “Bezinningsgroep religieus leven en priesterschap” bijeen: een aantal jonge mannen die zich beraden op een leven als kloosterling, in combinatie met een priesterroeping.Hij voegde zich bij hen

Wat er leeft aan eigen vragen en beleving staat centraal : Hoe ziet mijn roeping er uit? Hoe kan ik daar gehoor aan geven? Wat is goed voor mij?
Wat kan de charme zijn van priester én kloosterling zijn? Wat zijn de aparte uitdagingen en spanningen van leven binnen een kloostergemeenschap in combinatie met de priesterlijke dienst?
Maar ook stellen we ons de vraag: Wat voor soort priesterschap en religieus leven heeft onze Kerk nu nodig?

Paus Franciscus zei wat dat betreft:

“Een priester of religieuze die niet vruchtbaar is, is ondenkbaar. Dergelijke onvruchtbaarheid is niet katholiek. De schoonheid van het toegewijd leven is de vreugde.
Ik zou jullie willen zeggen: treed uit jezelf om het Evangelie te verkondigen. En weet: je moet uit jezelf treden om Jezus te ontmoeten.
Er zijn twee deuren, één gericht op de ontmoeting met Jezus – gericht op transcendentie; de andere gericht op de andere mensen met het doel hen Jezus te verkondigen.
Deze twee deuren horen samen. Wie slechts één gebruikt, mislukt.”

(Uit een toespraak van 7 juli 2013 tot seminaristen en novicen).

Wat zou voor ons zelf en de kerk kunnen bijdragen tot een weg van vreugde en vruchtbaarheid?

Aanmelding vooraf is vereist. Wil je deelnemen, neem dan tevoren contact op: huisvanderoeping@knr.nl / 06-44833128

Aan deelname zijn (behalve je eigen reiskosten) geen kosten verbonden

Pierre Humblet