Roepingsgebed van de Maand – Augustus 2013

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Heer, Gij hebt twaalf apostelen aangesteld
om U te vergezellen.
Wij bidden U: roep vele mensen op
om alles achter te laten en U te volgen.

Roep mensen die U willen volgen
in de nederige armoede van Bethlehem,
met hun leven getuigend dat Gij
hun enige rijkdom zijt.

Roep mensen om U te volgen
in de stralende zuiverheid van de berg Tabor,
hier reeds getuigend van het hemelse leven.

Schenk ons mensen die U willen volgen
in een allesgevende gehoorzaamheid,
getuigend dat hun enige spijs is
de wil te doen van Hem die hen gezonden heeft.

Heer, wij bidden U,
schenk aan hen de volharding zoals aan Maria en Johannes,
voltooi in hen het werk dat Gij begonnen zijt.

Amen.


Zuster Maria Foederis Arca SSVM.

Dienaressen van de Heer en de maagd van Matará – Rome

Zie ook dit artikel in Inspiratie Magazine.

Zuster Maria Foederis Arca SSVM – Susan Bolwerk

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2013-2014: "Ga uit... IK ben met jullie" 

Bundel bestellen (gratis)

Voorkant Flyer Roepingenzondag 2013

Het gebedenboekje van 2013-2014 sluit aan bij de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro. Daarom is hiervoor het karakteristieke Christusbeeld  van Rio gekozen. Het motto "Ga uit... IK ben met jullie" is gebaseerd op Matteüs 28,19-20.

Lees hier de inleidende woorden van de voorzitter