Roepingsgebed van de Maand – mei 2013

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Gebed om roeping


Liefdevolle en barmhartige God,
U die ons geroepen heeft
en ons vraagt om U te volgen,
help ons om te groeien in liefde.

Zegen ons met een vernieuwde geest
van enthousiasme en toewijding,
een geest van dienstbaarheid
voor Uw mensen in nood.

Vervul meer vrouwen en mannen
met geloof en mededogen
om de lijdende mens nabij te zijn
door zorgzaamheid en liefdevolle aandacht.

Ontsteek in de harten van alle gelovigen
het vuur van Uw liefde en vervul hen
met een diep verlangen om de wereld te maken
tot een veilige woonplaats voor iedereen.

Amen


Zr. Shyny Joseph SSpS
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest – Tilburg.


zr. Shyny Joseph (rechts)

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2013-2014: "Ga uit... IK ben met jullie" 

Bundel bestellen (gratis)

Voorkant Flyer Roepingenzondag 2013

Het gebedenboekje van 2013-2014 sluit aan bij de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro. Daarom is hiervoor het karakteristieke Christusbeeld  van Rio gekozen. Het motto "Ga uit... IK ben met jullie" is gebaseerd op Matteüs 28,19-20.

Lees hier de inleidende woorden van de voorzitter