Hoor je Mij? Limburg

In Limburg hebben vijf gemeenschappen zich aangesloten bij het initiatief Hoor je Mij?
Het zijn diverse gemeenschappen van zusters en van lekengemeenschappen. Eén keer per maand organiseren ze steeds op een andere locatie een kennismakingsdag.

Kom dan naar onze kennismakingsdagen.

Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap.
Je ontmoet een zuster die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen.
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden (en soms mee te eten) met de gemeenschap.

Meer informatie en aanmelden: zie agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

22 mei 2022

Dominicanessen van Sint Cecilia

De Dominicanessen van Sint Cecilia ter Sittard zijn in 1860 gesticht in Nashville, Tennessee, VS. Ze zijn in 2014 naar Nederland gekomen en ze zijn werkzaam in parochiecatechese, studentenpastoraat, en in verschillende manieren van evangelizatie in heel Nederland om de Blijde Boodschap te verkondigen.  Wij leven een contemplatief-apostolisch leven in vreugdevolle armoede en eenvoud, zoals gebruikelijk in de Dominicaanse traditie, ten dienste van de Kerk.  Wij houden ons bezig met contemplatie (beschouwing en gebed) om zo te komen tot waarheid en inzicht en we helpen anderen hier graag bij.

Aanmelden: dominicanessensittard@gmail.com
Meer informatie

 

25 juni 2022

Priorij Thabor: Orde van het Heilig Graf

Priorij Thabor De Orde van het Heilig Graf is opgericht in de 11e eeuw door priesters die met de Eerste Kruistocht meetrokken om de Heilige plaatsen in het Beloofde Land te bevrijden. De priesters vormden een groep en gingen gezamenlijk het koorgebed bidden bij het H. Graf, de plaats waar Christus is Verrezen, centrum van ons geloof.

Sedertdien verenigden zich vele mannen en vrouwen in kloosters van de Orde van het H. Graf. Centraal staat voor hen het bidden van de getijden in het koor en de leefregel van de H. Augustinus. Daarom worden zij kanunniken en kanunnikessen van het H. Graf genoemd.

Ook in Sint Odiliënberg werd in de  15e eeuw een klooster van de Orde van het H. Graf gesticht. Vandaaruit verspreidde de vrouwelijke tak van de Orde – zich over West-Europa. Sinds 1966 heet ons klooster Priorij Thabor. Dagelijks loven ook wij God zeven maal in het koorgebed (volgens de vernieuwde liturgie). Wij bidden nagenoeg alle liturgische gebeden in het Latijn met Gregoriaanse zang, vele eeuwen lang de taal en de muziek van de Universele Kerk. Wij bidden voor en namens de gemeenschap. Jaarlijks bidden wij voor honderden gebedsintenties. Ook zijn we van dienst door de actieve zorg voor het cultureel religieus erfgoed van de Kerkberg, een plaats waar al tenminste vanaf de zevende eeuw door christenen wordt gebeden. We geven rondleidingen op de Kerkberg, in de Basiliek, Mariakapel en Klooster, doen aan geloofsvorming (inclusief sacramentenvoorbereiding) voor mensen van jong tot oud, er is een incidenteel aanbod van cursussen, en er is een mogelijkheid van goede gesprekken, eerstelijns juridisch advies, en een uitgebreid on line apostolaat via de website, het weblog en op twitter, hetgeen vele niet zelden zeer inhoudrijke contactmomenten oplevert en tenslotte hebben we sinds enkele jaren bij ons huis ook twee natuurtuinen, waarin de natuur zoveel mogelijk haar gang kan gaan, beeld van Gods schepping als ze is.

Aanmelden: inlichtingen@priorijthabor.nl
Meer informatie

 

17 september 2022

Priorij Nazareth / de Oude Munt

Luister aandachtig, mijn zoon, naar de richtlijnen van uw meester en neig het oor van uw hart.
Regel van Benedictus begin van de Proloog
Zo begint de Regel van de H. Benedictus welke samen met de Constituties van onze stichteres Moeder Mechtildis, de grondslag vormt van ons leven als Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrament. Luisteren naar Christus, ons met ons hart naar Hem toekeren, in het bijzonder in het Heilig Sacrament. Onze Heer is verborgen en stil in het H. Sacrament en onze levens blijven verborgen in Hem. Elke dag zijn wij geroepen om aan onszelf te sterven en leven te geven aan Christus, in ons gebed; in het Opus Dei (het Werk Gods, het getijdengebed), in ons gemeenschapsleven, in ons dagelijks werk, onze recreatie en in onze aanbidding; zodat Hij van ons kan maken wat Hij wil: een andere Christus. Wij zijn geroepen om een licht te zijn in de Kerk en in de wereld en om al haar noden aan Hem toe te vertrouwen, met Maria, de moeder van Christus en onze moeder. Ons Instituut werd in 1653 gesticht door Moeder Mechtildis de Bar en omvat vandaag vele kloosters in verschillende landen van Europa en in Afrika.

Aanmelden: retraite@oudemunt.nl
Meer informatie

 

29 oktober 2022

Foyer de Charité

Een Foyer de Charité (Haard van Liefde) is een gemeenschap van vrouwen en mannen waaronder een priester, de Foyervader. Met Jezus in ons midden vormen wij een christelijk ‘gezin’ waarvan Maria de Moeder is.
We brengen onze goederen, gaven en talenten in voor de opbouw van de Foyer en om samen het werk te kunnen doen dat God van ons vraagt: evangeliseren, mensen bij Hem brengen, ruimte geven voor geloofsverdieping.
Daartoe organiseren wij in ons grote huis en mooie domein verschillende activiteiten, met name retraites in stilte, waarin de deelnemer tot innerlijke rust kunnen komen en Gods Geest de kans krijgt werkzaam te zijn in hun hart.
Deze activiteiten worden begeleid en gedragen door het onderricht van de Foyervader en het geloofsgetuigenis van de gemeenschap in een leven van gebed en de dagelijkse zorg voor huis, tuin en liturgie.
Wij zijn een ‘gemengde gemeenschap’, dus ook heren welkom voor de kijk-dag!

Aanmelden: mail@foyer-thorn.nl

 

20 november 2022

Geestelijke Familie Het Werk

Aanmelden: hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org