Huis van de Roeping

Het Huis van de Roeping is een project dat erop gericht is mensen te helpen om hun religieuze roeping te te onderzoeken. Wij bieden daarvoor allerlei mogelijkheden, zoals: Drie Roepingenfilms 2017.100

  • Informatie – o.a. de films hiernaast via deze link,
  • Oriëntatie-dagen,
  • Persoonlijke gesprekken,
  • Het bezoeken van kloostergemeenschappen,

Tegelijk proberen we daarbij het netwerk te versterken van ordes, congregaties, abdijen, bewegingen en religieuze gemeenschappen waar nieuwe leden welkom zijn.

Nieuw: Congresbundel Impulsdag Roepingenpastoraat

Op  november 2018 organiseerde het Interdiocesaan Roepingenoverleg, waarin ook de KNR participeert, de impulsdag ‘Beter Horen’. Doel van de bijeenkomst was bezinning op de geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan, en het vestigen van aandacht op het belang van roepingenpastoraal in parochies en religieuze gemeenschappen. Ook werden er praktische handreikingen gepresenteerd.

De inleidingen van deze dag zijn in de afgelopen maanden gebundeld en aangevuld met portretten, interviews en tips. De medewerkers van de afdeling communicatie van het Aartsbisdom danken we voor de inzet waarmee zij deze uitgave verzorgd hebben.

In beperkte mate kunnen de bundels gratis bij ons worden besteld.

De bundel 'Beter Horen kan via deze link gedownload worden.

Activiteiten in de komende maanden

 

 

 

 

Pages in English

English

 

 

 

Het Huis van de Roeping is een initiatief van de Commissie Toekomst Religieus leven van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, de officiele koepelorganisatie van de Nederlandse religieuzen.