Andere Conferenties van Religieuzen

Mensen vertonen de natuurlijke neiging zich te verenigen. Religieuzen doen in dat opzicht voor niemand onder. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat overal ter wereld organisaties zijn opgericht die met de KNR vergelijkbaar zijn. Het kerkelijk recht voorziet daar ook nadrukkelijk in:

"Het kan nuttig zijn dat de hogere Oversten zich verenigen in conferenties of raden om zich met vereende krachten in te zetten hetzij om het doel der afzonderlijke instituten vollediger te bereiken, altijd met behoud van hun autonomie, hun aard en eigen geest, hetzij om gemeenschappelijke aangelegenheden te behandelen, hetzij om een passende coördinatie met de bisschoppenconferenties alsook met de afzonderlijke bisschoppen tot stand te brengen." (Canon 708)

Al deze organisaties hebben inderdaad hun eigen geschiedenis, tradities en karakter gekregen. Om een kennismaking daarmee mogelijk te maken, geven we hier een overzicht van die conferenties waarvan ons een website bekend is. We delen ze in per continent.

Pierre Humblet

Europa    
België – Wallonië Conférence des Religieux et religieuses en Belgique COREB
België – Vlaanderen Unie van de Religieuzen van Vlaanderen URV
Duitsland Deutsche Ordensobernkonferenz DOK
Frankrijk Conférence des Religieux et Religieuses de France CORREF
Frankrijk Service des Moniales SDM
Groot Brittannië Conference of Religious in England & Wales COR
Groot Brittannië Conference of Religious in Scotland CRS
Ierland Conference of Religious of Ireland (including Northern Ireland) CORI
Italië Conferenza Italiana Superiori Maggiori CISM
Italië Conferenza Italiana Istituti Secolari CIIS
Italië Unione Superiore Maggiori d'Italia USMI
Malta Konferenza Superjuri Magguri Religjuzi KSMR
Oostenrijk Vereinigung der Frauenorden Österreich VFÖ
Oostenrijk Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs SMOÖ
     
Polen Konferencja Przelozone Zenskich klasztorów kontemplacyjnych (Conference of Major Superiors of Contemplative Woman Religious) KWPZZK
Polen Konferencji Wyzszych Przelozonych Zakonów Meskich (Conference of Major Superiors of Male Religous) KWPZM
Polen Konferencja Wyzszych Przelozonych Zenskich Zgromadzen Zakonnych (Conference of Major Superiors of Woman Religious) KWPZZZ
Polen Konferencja Wyzszych Przelozonych w Polsce (Conference of Major Superiors in Poland - umbrella organisation) KWP
     
Rusland Russian National Conference of Religious Superiors
Email: corsum.russia@gmail.com
CORSUM
Spanje Conferencia Española de Religiosos CONFER
Zwitserland Orden und Säkularinstitute der Schweitz KOVOSS
     
Pacific    
Australië Australian Conference of Leaders of Religious Institutes Ook: Catholic Religious Australia ACLRI
Filippijnen Association of Major Religious Superiors of the Philippines
Email: amrsp@pworld.net.ph
AMRSP
Filippijnen Association of Major Religious Superiors of Men in the Philippines AMRSMP
Filippijnen Association of Major Religious Superiors of Women in the Philippines. AMRSWP
Nw. Zeeland

Congregational leaders Conference of Aotearoa (New Zealand) Email: clcanz@xtra.co.nz. Overzicht van ordes en congregaties.

CLCANZ
Oceanië Conference of Major Superiors of the Pacific Islands CMSPI
PNG en SI Federation of Religious in Papua New Guinea and Solomon Island FORPNGSI
     
Afrika    
Kenya Association of Sisterhoods in Kenya AOSK
     
Azië    
ZO Azië Southeast Asian Major Superiors SEAMS
     
N. Amerika    
V.S. Leadership Conference of Women Religious LCWR
Canada Canadian Religious Conference CRC
     
Z. en M. Amerika;    
Mexico Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México CIRM
Chili Conferencia de Superiores/as Mayores de Religiosos/as de Chile Conferre
Guatemala Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala CONFREGUA
Argentinië Conferenza Argentina della Vita Religiosa CONFAR
Colombia Conferencia de Religiosos y Religiosas de Colombia CRC

 

Voor opmerkingen, suggesties en aanvullingen kunt u e-mailen naar: