Wetenschappelijk Onderzoek

Al sinds eeuwen geven religieuzen hun spiritualiteit mede vorm in wetenschappelijke activiteiten.  Men onderzoekt de spirituele, theologische en fïlosofische wortels van onze christelijke cultuur in het algemeen, maar ook worden specifieke eigen tradities of bijzondere aandachts-velden onder de loep genomen.
De afgelopen decennia zijn hiervoor door diverse ordes en congregaties studiecentra opgericht. Negen in totaal; we sommen ze hier even op.  

1. Augustijns Instituut, Utrecht (voorheen Eindhoven)
2. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving, Nijmegen
3. Franciscaans Studiecentrum, Utrecht
4. Instituut voor Oosters Christendom, Nijmegen
5. Instituut voor Rituele en Liturgische Studies, Amsterdam
6. Nederlands Carmelitaans Instituut, Boxmeer
7. Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies, Amsterdam
8. Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, Nijmegen
9. Titus Brandsma Instituut, Nijmegen

Door op de namen te klikken krijgt u direct toegang tot de eigen websites van deze instellingen, waar zij zich zelf uitgebreider zullen presenteren.

 Pierre Humblet