Nieuws en Actualiteiten Lekengroepen

 

Start Kleiklooster zomer 2015

Deze zomer wordt na een lange voorbereidingsperiode een start gemaakt met de bewoning van het Kleiklooster. Een initiatief dat zichzelf beschrijft als een "gastvrije, diaconale en spirituele plek middenin de Bijlmer. Gastvrij, want er is open gemeenschappelijke buurtkamer waar de koffie klaar staat. Diaconaal, want er zijn plekken voor tijdelijk onderdak. En spiritueel; een plek van (avond)gebed en liturgie. Het klooster is bedoeld als aanjager en spil van een grote diaconale gemeenschap in zuidoost, van christenen die geloven met handen en voeten." Meer informatie.

Leefgemeenschap in Amsterdam Oost zoekt bewoners

De Elthetokerk in Amsterdam renoveert haar gebouw en de woningen erboven. De bewoners van deze woningen vormen een leefgemeenschap verbonden aan de kerk. Begin 2012 gaat deze van start. De leefgemeenschap zoekt mensen die enthousiast zijn over het project en graag mee willen doen. Meer informatie.

Meewerkweek op Stoutenburg

Geregeld kunt u terecht voor een Meewerkweek / Tuinweek op Stoutenburg. De bloemrijke biologische moestuin van Stoutenburg is een bron van voeding en spiritualiteit. 's Ochtends wordt zoveel mogelijk in stilte gewerkt. Verder meeleven in het dagritme van de communiteit van Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 5, Stoutenburg. Vooraf aanmelden!.. Info: 033-4945500.

Studiedag "Een waaier van spiritualiteiten"

Op 24 februari 2006 organiseerde het studiecentrum Soeterbeeck  in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut een studiedag over de spiritualiteit(en) van religieuze lekenbewegingen en lekengemeenschappen in Nederland. Deze dag was een vervolg op de studiedag 'Eigentijds Religieus' van vorig jaar.

Verslag Studiedag 'Eigentijds Religieus' beschikbaar

Van de beneden beschreven Soeterbeeck-studiedag 'Eigentijds Religieus', is op deze website een kort verslag beschikbaar.

Studiedag 'Eigentijds Religieus'

Op 31 mei 2005 houdt het Soeterbeeck Programma een studiedag getiteld Eigentijds Religieus. Lekenbewegingen als vormen van nieuw religieus leven. Op deze dag zal gereflecteerd worden over de manier waarop religieuze lekenbewegingen en –gemeenschappen op eigen wijze vormen van religieus geïnspireerd leven proberen te verwerkelijken.

Professie Mariëtte Fleur binnen de Franciscaanse Lekenorde

Friesch Dagblad / Het goede leven. 14 mei 2005

Verlangen beweegt jou

Op zaterdag 23 april 2005 vond in de Boskapel in Nijmegen een bijeenkomst plaats over het thema Verlangen beweegt jou! Waarnaar…, waarheen?   —   Folder

Leken-participanten bij Priorij Emmaus in Maarssen

Religieus leven: Barre tijden, dus op zoek naar de deeltijdnon, door Elma Drayer, Trouw, 15 juli 2002

Pierre Humblet
Voor het laatst bijgewerkt op 23 juli 2015

Nieuws en actualiteiten m.b.t. Religieuze leefgemeenschappen en Lekengroeperingen die een band hebben met religieuzen, kunt u hier doorgeven.