Literatuur en overige informatie

Over (religieuze) leefgemeenschappen

Overzichten en achtergrondinformatie met betrekking tot (religieuze) leefgemeenschappen, is te vinden via de volgende webpagina's:

Over Lekenspiritualiteit

Eén zending, vele vormen. Leken en religieuzen: samen en anders. Verslagboek colloquium Interdiocesaan Pastoraal Beraad op 3 februari 2001. Bestellen kan via het IPB-secretariaat, e-mail IPB@interdio.be. Prijs: € 4.71 plus verzendingskosten.

Gelovig, religieus, dakloos? Op zoek naar een lekenspiritualiteit voor nu.
(Leken)spiritualiteit als uitdrukking van het verlangen naar meer religieuze diepgang.Het werk bevat de referaten van het colloquium van het (Vlaamse) IPB - het Interdiocesaan Pastoraal Beraad - en de basistekst van het IPB over lekenspiritualiteit. Uitgeverij Halewijn, [ISBN 90 73503 868]. Bestellen kan via het IPB-secretariaat, e-mail IPB@interdio.be. Prijs: € 13,50 plus verzendingskosten.

Gezocht: gelovige. "Werk"boek waarmee het Interdiocesaan Pastoraal Beraad leken wil aanzetten om vanuit hun eigen perspectief over hun plaats en inzet in de kerk na te denken. Uitgeverij Davidsfonds Leuven [ISBN 90 5826 192 1]. Bestellen kan via het IPB-secretariaat, e-mail IPB@interdio.be. Prijs: € 19,95 plus verzendingskosten.

Over lekenbewegingen

 

Sporen van geestkracht? Een special over Nieuwe religieuze bewegingen in: TGL 2007/5 september-oktober. Met enkele algemene artikelen over nieuwe bewegingen in de kerk en beschouwingen over drie concrete bewegingen en gemeenschappen.

Drs. H.A. Ransijn vbf - Gezichten uit een veranderend landschap. Over religieuze lekenbewegingen in deze tijd, Inleiding Symposium Luce - Instituut Voor Theologische Vorming, KTU, 12 mei 2004.

Semi-religieuzen als typisch Nederlands verschijnsel. Samenvatting van een inleiding van Gerard Pieter Freeman op het mini-symposium "Semi-religieuzen en andere godzoekers", Utrecht, KTU/Luce, 12 mei 2004.

Laat je kennen! Inventaris nieuwe religieuze groepen en nieuwe vormen van religieus leven in Vlaanderen, Rapport van een inventariserend onderzoek naar groepen mensen die al dan niet in gemeenschap wonen, en die verbonden zijn met een bestaande spiritualiteit of op zoek zijn naar een nieuwe spiritualiteit. Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), 2003.

Een redelijk uitgebreid literatuuroverzicht over de zogenaamde Nieuwe Religieuze Bewegingen (Focolara, Emmanuel, etc. etc.) is opgenomen op de website van Kees Slijkerman.

Drs. Sander Harperink - Nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de R.-K. Kerk van Nederland. Hoe kunnen zij bijdragen aan de vitalisering van het kerkelijk leven?
KASKI - Rapport nr. 538 september 2005

Internationaal

Europees lekenforum - European Forum of National Laity Committees
Koepelorganisatie van nationale leken-comité's.

Pierre Humblet

Voor het laatst bijgewerkt op 3-12-2010