Geassocieerden en groepen van rechtstreeks met religieuze instituten verbonden leken

Een aantal ordes en congregaties biedt leken de mogelijkheid om als participant of geassocieerde een rechtstreekse binding aan te gaan. Bij andere religieuze instituten gebeurt dat meer indirect, doordat men lid wordt van een kring of beweging van verbondenen. Soms worden beide mogelijkheden geboden. We geven hier een overzicht.

Pierre Humblet

Laatst bijgewerkt op 12 september 2017. (MR)