Leefgemeenschappen op religieuze basis

In Nederland bestaat een groot aantal leefgemeenschappen op religieuze basis van (vooral) leken die een band hebben met religieuzen. Hier vermelden we die gemeenschappen die ons bekend zijn. Vaak geldt daarbij dat een gemeenschap of beweging meerdere communiteiten kent. Ook enkele gemeenschappen uit Vlaanderen zijn opgenomen.

Bijgewerkt op 26 april 2017

Pierre Humblet