Zoeken jullie iets?

In het kader van het Platform Rond Toekomst van Religieus Leven van de KNR is de afgelopen jaren gewerkt aan het in kaart brengen en met elkaar in contact brengen van alles wat er geleidelijk ontstaat aan nieuwe vormen van religieus leven. Op deze website bieden wij daarvan een overzicht.

Vier categorieën

In onze inventarisatie onderscheiden we vier categorieën van verbondenen, bewegingen en gemeenschappen:

1. Geassocieerden en groepen van leken die min of meer rechtstreeks met religieuze instituten verbonden zijn.

Tot deze categorie rekenen we onder meer kringen zoals de Leken-Maristen en de Chevalier-verbondenen.
Verder denken we daarbij aan de geassocieerden van bijvoorbeeld de Broeders van Maastricht, de Congregatie van het Heilig Sacrament en de Karmelieten, maar ook aan lekenmissionarissen van o.a. SMA en Mill Hill.
In totaal zijn ons binnen die categorie zevenentwintig kringen en bewegingen van verbondenen bekend.    Klik hier voor een uitgebreid overzicht.

2. Communiteiten van religieuze instituten waar (geassocieerde) leken meeleven.

We kennen binnen deze categorie ongeveer vijf gemeenschappen; onder meer Redemptoristenklooster Wittem en de Eleousacommuniteit van de Fraters van Tilburg.   Klik hier voor een volledig overzicht.

3. Min of meer zelfstandige religieuze leefgemeenschappen van (vooral) leken die een band hebben met religieuzen.

Onze telling komt hier momenteel tot zeventien, waartoe we dan o.a. rekenen de Wonne, Gemeenschap de Hooge Berkt en de Nikola-kommuniteit. Gemeenschappen met meerdere groepen op verschillende plekken, zoals de Wonne en Emmaus, zijn daarbij slechts een keer meegeteld.    Klik hier voor een volledig overzicht.

4. Min of meer zelfstandige groepen of bewegingen en ‘andere vormen van erfgoed doorgeven’.

Op dit vlak telt onze inventarisatie achttien bewegingen, waaronder Vereniging Scala, de Franciscaanse Beweging, de Familia Augustiniana, de Catholic Worker Beweging en de Vereniging van Medewerkers van Don Bosco.    Klik hier voor een volledig overzicht.

Is dat alles?

De groepen en bewegingen die wij binnen de bovenstaande categorieën hebben ingedeeld, sluiten zeker niet alles in van wat er zich op dit vlak manifesteert. Wij hebben ons beperkt tot die nieuwe vormen van religieus leven, die volgens ons een aanwijsbare band hebben met religieuze instituten of religieuzen in Nederland (soms ook daarbuiten wanneer een groepering grensoverschrijdend is).

Pierre Humblet

Bijgewerkt op 26 april 2017

Een aantal van de bij de categoriën 2 en 3 vermelde gemeenschappen komt geregeld bijeen in het kader van de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen Nederland (voorheen Contactgroep Palet).

Wanneer er in onze overzichten bewegingen of gemeenschappen ontbreken, dan worden wij daar graag over geïnformeerd.