Religieus Leven – een weg van toewijding

Een levensweg

De verleiding is groot om de beschijving van zoiets als religieus leven te beginnen met een heldere definitie. Hier kiezen we voor een andere invalshoek. We nemen ons startpunt in een omspeling die geschreven is rond zeven grondwoorden van het Mission Statement van de KNR: 

Religieus leven:

toewijding in gemeenschap
door het vuur van Gods barmhartigheid,
bewogen tot solidariteit, gerechtigheid en nabijheid
in een geest van stilte en gebed.

Bewogen en steeds weer nieuw

De woorden "religieus leven" en "religieuzen" staan op deze website centraal. Dat zou de indruk kunnen wekken dat dan ook wel voor de hand zal liggen wat daarmee bedoeld wordt. Niets is minder waar. Het begrip "religieus leven" staat voor een bonte verscheidenheid aan leefwijzen, modellen en instituties, waarin menselijke bewogenheid door God gestalte kreeg. In verschillende tijdperken en situaties ontstonden steeds weer andere vormen, die telkens opnieuw een antwoord waren op de eigenaardigheden, de eisen en de noden van dat moment. Dat gebeurde binnen de katholieke kerk - waar voor ons het zwaartepunt ligt - maar evengoed binnen andere religies en andere christelijke kerken.

Op deze plek zullen we proberen dit veelkleurig landschap in kaart te brengen.
Wanneer we hier deze verscheidenheid benadrukken, dan gebeurt dat in het besef dat er ook een zekere eenheid is daarbinnen. In ons Mission Statement hebben we dat als volgt uitgedrukt:

Religieuzen leggen zich erop toe
Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid
te beleven en gestalte te geven
in een authentieke
balans van actie en contemplatie,
in een leven van gebed, gemeenschap en engagement.

 

Huis van de Roeping

Zou Religieus leven ook Iets voor jou kunnen zijn?

Wil je meer weten?
Vraag je je af of er ook een vorm van religieus leven is die bij jou past?
Zou jouw zoeken iets met roeping te maken kunnen hebben? Meer.

Huis van de Roeping / House of Vocation

Religieuzen ...


- zusters, broeders, fraters, paters, monniken en monialen -
leiden, geraakt door Jezus Christus en het evangelie,
een leven van toewijding aan God,
aan hun gemeenschap en aan de naaste,
ruimte scheppend voor het zoeken en ter sprake brengen van God
en voor solidariteit en nabijheid. (Uit het Mission Statement – Meer
.)