Geven maakt je rijk

Van geven wordt je rijk

Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet anders, vond oprichter Robert de Heer.

In 2015 startte Robert de Heer de stichting ANDERS, na een aantal jaar actief te zijn geweest in ontwikkelingswerk in Afrikaanse landen en het Midden-Oosten. Robert: “Vanuit mijn christelijke achtergrond wilde ik dit werk graag een tijdje doen, ook om de eigen horizon op te rekken. Hier heb ik veel en vaak gezien hoe mensen zich met elkaar redden. De tekortkomingen in het systeem en voorzieningen, werden dan maar door de mensen zelf opgelost. Als er geen geld was, dan ging het ook zonder geld.” Terug in Nederland hoorde hij veel ondernemers spreken over ‘iets terug doen voor de samenleving’ en hun wens om aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) invulling te geven. Daarmee ging Robert de Heer vanuit zijn christelijke overtuiging aan de slag. Hij deed een beroep op vele lokale ondernemers om de noden van kwetsbare mensen in de gemeenschap te helpen verlichten.

Stichting ANDERS wil heel specifiek in de commerciële sector ondernemers uitdagen om een stukje van hun producten/diensten/talenten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Vervolgens zien zij het als hun taak om deze ondersteuning te koppelen aan de juiste hulpvragen vanuit de samenleving.

Sinds de oprichting in 2015 bleek deze aanpak succesvol en het eerste ANDERS-netwerk in de Drechtsteden groeide stevig door. Vanaf 2017 is Stichting ANDERS op zoek gegaan naar de mogelijkheid om verder Nederland in te groeien. Door de steun van het Oranje Fonds werd dit mogelijk. Ook in Rotterdam ontstond er een ANDERS-netwerk volgens dezelfde methode. Dat was spannend, want zouden MKB-ondernemers ook in een stad waar veel armoede is en anoniemer is dan de kleine woongemeenschappen in de Drechtsteden, bereid zijn om kosteloos hun diensten aan te bieden voor de noden van kwetsbare burgers. Het bleek ook in Rotterdam te slagen. In 2020 zijn de beide werkgebieden verzelfstandigd. Robert de Heer ging met de stichting ANDERS Nederland door met het opzetten en ondersteunen van nieuwe lokale stichtingen ANDERS. Inmiddels zijn deze ook actief in Eindhoven en de regio Amstelland. In andere plaatsten wordt een start gemaakt o.a. in de regio Den Haag, Nijmegen en Rivierenwaard.

Hoe werkt het?

ANDERS koppelt mensen met een hulpvraag aan lokale ondernemers om hen te helpen. Dat kan op verschillende vlakken zijn. Voorwaarde is dat de hulpvrager zelf geen financiële of andere middelen heeft om het probleem op te lossen en ook geen beroep kan doen op andere regelingen of voorzieningen. Het gaat om mensen die geen of een beperkt sociaal netwerk om zich heen hebben, om hen bij te staan. Zij kunnen zelf een aanvraag indienen, maar het kan ook via andere organisaties. Stichting ANDERS werkt samen met lokale middenstanders en bedrijven die goederen of diensten beschikbaar stellen en met andere maatschappelijke organisaties zoals het Leger des Heils of stichting Present. Ook maatschappelijke organisaties kunnen aanvragen indienen voor mensen die dat nodig hebben.

 

Het gaat vaak om kleine hulpvragen. In 2021 lag het gemiddelde bedrag voor de hulpvraag tussen de 300 en 400 euro. Maar mensen kunnen daarmee enorm geholpen zijn. Een voorbeeld is het verhaal van Jolande die hulp kreeg van ANDERS Eindhoven. Na jaren in een instelling te hebben gewoond kreeg zij een eigen woning toegewezen. Een leuke woning, maar helemaal leeg. Jolande ziet zonder hulp, middelen en mensen, geen kans om het bewoonbaar te maken. Via ANDERS Eindhoven komen ondernemers in actie en leveren muurverf en een laminaatvloer, met ondervloer en plinten. Een paar bekwame vrijwilligers leggen de vloer in een hele lange werkdag!

Een ander voorbeeld is afkomstig van het team uit Rotterdam dat altijd aan het zoeken naar nieuwe kansen om de stad nog mooier te maken. Zo wisten ze in 2021, te midden van alle coronaperikelen een grote Rotterdamse Sociale Tandartsdag te organiseren. Een project waarin ze, in samenwerking met FBNR, stichting Present Rotterdam 32 tandartsen konden inzetten die in totaal 189 Rotterdammers met acute pijnklachten wisten te helpen.

Robert: “De hulpvragen voelen soms eindeloos en blijven maar komen, maar de bereidheid vanuit de ondernemerswereld is gelukkig net zo onuitputtelijk.”

Pay it forward

Wat ANDERS bijzonder maakt is dat ze van de hulpvrager wel wat terug verlangen. Pay it forward heet dit concept. Pay it forward is een uiting van een goede daad aan anderen in plaats van aan de oorspronkelijke weldoener. Je geeft de goede daad die aan jou is gedaan dus door aan anderen die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Zo ontstaat er een beweging van goede daden en maken we met elkaar de wereld iets mooier. Die goede daad kan van alles zijn: collecteren voor een goed doel; Iemand helpen bij zijn administratie die hier zelf te weinig ervaring in heeft; Vrijwilligerswerk op de school van je kinderen; Koken voor iemand in de straat die ziek is.

Op deze manier wordt de gedachten dat geven je rijker maakt opnieuw tot uiting gebracht: iedereen kan de schoonheid van geven ervaren; iets waardevols geven hoeft geen geld te kosten.

Werkende armen

“We zijn als stichting niet de club die zichzelf elke twee jaar opnieuw wil uitvinden. We weten namelijk precies waar we goed in zijn. Tegelijkertijd willen we wel vernieuwen en slimmer werken. We stelden onszelf daarom ook de vraag ‘waar bevindt de hulpvrager zich’. In veel gevallen ontmoeten we namelijk de hulpvrager via het sociaal wijkteam, de voedselbank of andere maatschappelijke instantie. Tegelijkertijd kwamen we tot het besef dat een belangrijk deel van de groep hulpvragers ook een baan heeft, maar toch in armoede leeft. Het gaat om de doelgroep werkende armen, een groep die zeker 220.000 mensen in Nederland telt. Om die reden zijn we eind 2021 gestart met het project ‘Werkende Armen’. Een project waarmee we samen met grote werkgevers op zoek gaan naar de hulpvragen van hun kwetsbare medewerkers.

Toekomst

De landelijke stichting ondersteunt de lokale groepen met trainingen, publiciteit, digitale ondersteuning en advies. De landelijke stichting wil in de komende jaren meer lokale groepen opstarten en initiatiefnemers werven. “Dit werk is wat ons betreft namelijk nog maar net begonnen. We kijken dan ook uit naar alle nieuwe stichtingen en al dat nieuwe lokale werk dat we mogen helpen opstarten. Die kans, dat goud zit in de grond, en we genieten ervan om het met alle medestanders naar boven te krijgen en het te laten schitteren.”