Duurzaamheid

De zorg voor de Schepping is de laatste jaren een belangrijk speerpunt in het werk van de religieuzen. Van God is de aarde en die haar bewonen’ (Psalm 24). Vanuit het besef dat al het bestaande een openbaring is van Gods liefde bekommeren religieuzen zich om de schepping.