Eerste communievoorbereiding Ontmoetingskerk Parochie Dukenburg

Wat?

Dukenburg is een wijk met veel verschillende bevolkingsgroepen. Dat is zichtbaar in de geloofsgemeenschap. Wat dit project bijzonder maakt is, dat door de cultureel diverse samenstelling van de geloofsgemeenschap de Communievoor­bereiding elk jaar een unieke ontmoeting is van zeer verschillende nationaliteiten. Door de vorm waarin ouders tijdens de voorbereiding met elkaar optrekken, ont­staan er bijzondere interculturele gesprekken tussen mensen die elkaar zelden op deze wijze intensief spreken. Vanaf 2015 schommelde het deelnemende aantal kinderen en hun ouders per jaar tussen de 26 en 18 kinderen en hun ouders, en waren er per groep ouders met minimaal 4 verschillende culturele achtergronden. Op ‘natuurlijke’ wijze bevordert het project interculturele ontmoeting. Voor de kinderen is het vooral belangrijk dat ze samen optrekken met elkaar. Voor hen die op zogenaamde gekleurde scholen zitten is dat niet bijzonder maar voor kinderen die geen kinderen uit vluchtelinggezinnen of armoede op school treffen is het wel een nieuwe ervaring. Op deze manier proberen zij zichtbaar te maken wat de kinderen bij de Eerste Communie willen leren namelijk: ‘Aan de tafel van Jezus is iedereen welkom’ (titel van het voorbereidingsproject)

Tijdens de voorbereiding zijn er vijf oudergesprekken onder leiding van een pastor waarin deze ouders elkaar intensief ontmoeten. Er is gekozen voor beeldende en vertellende vormen, die de communicatie bevorderen.

Doel?

Kinderen in de Ontmoetingskerk gezamenlijk voorbereiden op hun Eerste Communie als bewuste kennismaking en toetreding in de christelijke geloofstraditie. Hun ouders (gezamenlijk) bewust maken van hun eigen geloof en actief bezig laten zijn met wat ze hun kinderen willen meegeven in de geloofsopvoeding. Door de diversiteit in de parochie leren de kinderen en de ouders met heel diverse achtergronden elkaar kennen. Het biedt op die manier kansen voor dialoog tussen verschillende groepen in de praktijk van het dagelijks leven.

Voor wie?

Kinderen vanaf groep 4 en hun ouders.

Meer informatie: www.ontmoetingskerk.net