Kleurrijk Fryslân

Uitreiking certificaten bij Kleurrijk Fryslân

Wat?

Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van kerken en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen binnen de provincie Friesland vooroordelen en discriminatie t.o.v. allochtonen. Het voert daarmee een van de diaconale werken van barmhartigheid (Mt. 25) uit: “De vreemdelingen opnemen”. Kleurrijk Fryslân doet dit door niet voor, over en zonder, maar mét de minderheden samen te werken aan de multiculturele samenleving. Vanuit het platform, waarbij vele groeperingen en organisaties zijn betrokken, worden activiteiten georganiseerd in het kader van ontmoetingen tussen christenen, moslims, hindoes, Joden, boeddhisten, humanisten, etc.

Vaste momenten waarop activiteiten worden georganiseerd zijn die in het kader van internationale dagen (tegen racisme en die van de rechten van de mens), de vredesweek en de week van de dialoog. O.a. op verzoek kunnen cursussen gegeven worden over kennismaken mèt (andere) vormen van levensbeschouwing; cursussen over feest- en gedenkdagen, rituelen, integratie en lezingen, workshops en studiebijeenkomsten over vooroordelen, omgaan met verschillen in culturen, de multiculturele samenleving. In dat kader worden bijvoorbeeld met groepen leerlingen een bezoek gebracht aan diverse gebedshuizen. Mede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is er eind vorig jaar een symposium ‘verbinding’ georganiseerd, met lezingen en workshops onder het thema: ‘wat is je bijdrage aan verbinding tussen mensen’.

Doel?

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan de multi­culturele samenleving vanuit de invalshoek le­vensbeschouwing met respect voor de identi­teit van de ander en op basis van volstrekte ge­lijkwaardigheid

Voor wie?

Voor mensen die (dreigen te) worden uitgesloten op grond van religie, huiskleur, cultuur e.d. Maar eigenlijk is het voor iedereen bedoeld, omdat er gewerkt wordt vanuit de intentie tot dialoog en samenwerking in een multiculturele en multi-religieuze samenleving.

 

Meer informatie: www.kleurrijkfryslan.org