Emoena

Deelnemers aan Emoena, leiderschapstraining

Wat?

Emoena – leiderschap in een context van levensbeschouwelijke diversiteit – is een unieke 18-daagse leergang voor professionals die hun leiderschapsvaardigheden willen versterken. In 2019 startte in Nederland het interlevensbeschouwelijk leiderschapspro­gramma Emoena, hetgeen vertrouwen betekent.

Doel?

Het programma heeft als doel professionals van verschillende tradities en werkzaam in uiteenlopende contexten toe te rusten met de kennis en vaardigheden om op te treden als bruggenbouwers. Emoena biedt deelnemers een goede afwisseling van creatieve hoor- en werkcolleges die verzorgd worden door wetenschappers, ervaringsdeskundi­gen, religieuze leiders, topambtenaren en professionals uit de private sector. In deze constellatie leren de deelnemers niet alleen van elkaar en van de docenten, maar omge­keerd biedt het programma ook een unieke kans voor bijvoorbeeld politici, gevangenis­directeuren of bedrijfsleiders om in gesprek te treden met mensen uit verschillende tradities.

De nadruk ligt vooral op gesprek, ontmoeting en samenwerking. De opleidingsdagen vinden bovendien plaats op unieke locaties: in musea, heilige huizen en de campus van verschillende universiteiten. Tijdens de leergang worden deelnemers intensief begeleid door het kernteam en ondersteund in hun leerproces.

Voor wie?

De deelnemers zijn onder meer religieuze leiders, geestelijk verzorgers, docenten, schoolleiders, kunstenaars, sociaal werkers en ambtenaren. Samen gaan ze aan de slag en onderzoeken ze uiteenlopende maatschappelijke kwesties zoals onder andere duurzaamheid, discriminatie, religieus geweld, en gender. Gaandeweg leren ze hoe ze deze kwesties vanuit een veelheid van perspectieven aan kunnen vliegen en hoe ze hierover met elkaar en binnen hun eigen context het gesprek kunnen voeren. Ook na de leergang blijven de deelnemers in contact via een alumninetwerk en masterclasses. Er ontstaan vriendschapsrelaties en samenwerkingsverbanden over de grenzen van tradities en gemeenschappen heen. Zo draagt Emoena bij aan een versterkte sociale cohesie in Nederland.

Meer informatie: www.emoena.nl 

Lees ook de verhalen van enkele deelnemers: Rachelle van Andel, studentenpastor in Maastricht en Yunus Meijerink, directeur van een basisschool op islamitische grondslag