Arnhemse Wereldvrouwen

Arnhemse Wereldvrouwen

Wat?

Een project voor en door vrouwen die zich in zetten ten behoeve van interreligieuze dialoog en interculturele uitwisseling in de stad Arnhem. Zij willen met dit initiatief de zichtbare polarisatie in de stad tegengaan en een tegengeluid bieden. Wereldvrouwen wordt gecoördineerd door stichting de KIM, voor katholiek maatschappelijk activeringswerk. De kerngroep bestaat uit vrouwen van diverse achtergronden. Het project is gestart in 2017.

Doel?

De vrouwen willen met een inhoudelijk aanbod in combinatie met ontspanning en creatieve workshops ontmoeting bevorderen met andere vrouwen en hun achtergronden beter te leren kennen. Zij willen vandaaruit verbindingen leggen met meer vrouwen in de stad.

Driemaal per jaar organiseert de werkgroep een activiteit: een rond internationale vrouwendag (8 maart), een dialoogtafel in de week van de Dialoog en tot slot een wijkwandeling waarbij steeds een andere wijk in Arnhem wordt bezocht en wordt gestart bij een ander religieus gebouw. Terugkerende elementen zijn een gezamenlijke maaltijd, elkaars verhalen horen en daarover in gesprek gaan en iets (creatiefs) doen.

Voor wie?

Vrouwen jong en oud, laag- en hoog opgeleid met diverse culturele en religieuze achtergronden, vrouwen met interesse voor zingeving, levensbeschouwing en verdieping. Geïsoleerde vrouwen en opvoedsters van kinderen. Vrouwen uit AZC en nieuwkomers.

Meer informatie: www.stichtingdekim.nl

Lees ook: Artikel Arnhemse Wereldvrouwen, Kerk en Wereld 2019-2