Vacature

Functie:
provinciaal econoom (m/v) voor maximaal gemiddeld 17,5 uur per week

Organisatie:
Europese provincie van de Kruisheren


De provincie van de Zalige Theodorus van Celles van de Orde van het Heilig Kruis –( Europese provincie  van de Kruisheren)
Zoekt:
Een provinciaal econoom (m/v) voor maximaal gemiddeld 17,5 uur per week. De intensiteit van de werkzaamheden kan gedurende het jaar wisselen. 


 

De organisatie

De Europese provincie van de Orde van het H. Kruis bestaat uit een zestal communiteiten. Twee in Nederland: Uden en St. Agatha, waar tevens het provincialaat is gevestigd, en vier in België (Maaseik, Diest, Denderleeuw en Hannut)
 
Voor het economaat zijn op dit moment vijf personen actief in deeltijd: de vice-prior-generaal, tevens econoom, drie deeltijd medewerkers en een externe adviseur. Tevens zijn er een Belgische en een Nederlandse accountant betrokken bij het werk van het economaat.

 

Plaats in de organisatie

De provinciaal econoom valt hiërarchisch onder de Prior Provinciaal maar legt ook verantwoording af aan het provinciaal raadslid met de portefeuille financiën (de Vice-Prior Povinciaal), die tot op heden ook provinciaal econoom is. Daarnaast kan de ‘nieuwe’ provinciaal econoom diverse financiële zaken voor advies voorleggen aan de leden van de Raad voor Economische Aangelegenheden. Deze bestaat uit de prior provinciaal + de vice-prior provinciaal + de extern adviseur
 

Taken:

 • 1. Adviseert de Orde over het financieel beheer
 • 2. Zal fungeren als verantwoordelijke voor alle financiële aangelegenheden van de Orde zowel voor de leden van de Orde als naar buiten
 • 3. Behartigt de financiële belangen van de Orde in bepaalde overlegstructuren (bijvoorbeeld met de banken en de accountant)
 • 4. Hij leidt het economaat en is er verantwoordelijk voor
 • 5. Volgt de financiële administratie op, bereid het financieel beleid voor en zorgt dat deze correct gebeurt en dat alles tijdig en ordentelijk gebeurt  Presenteert de financiële zaken in de vergadering van het provinciaal bestuur, het kapittel en waar nodig
 • Concreet:
 • 5.1. Volgt de inkomsten en uitgaven op en zorgt voor een balans tussen de benodigde middelen voor de exploitatie en de beschikbare middel
 • 5.2. Volgt de liquide middelen op 
 • 5.3. Volgt de lang lopende en kortlopende vorderingen en renteloze leningen op
 • 5.4. Volgt de afdrachten op
 • 5.5. Volgt de oudedagsreserve op en maakt indien nodig nieuwe berekeningen
 • 5.6. Houdt de resultaten van de verschillende beleggingsportefeuilles bij
 • 5.7. Zorgt voor een correcte afsluiting van de jaarrekeningen én vd vzw Kruisheren en vd Orde van het Heilig Kruis Provincie vd Zalige Theodorus van Celles
 • 5.8. Stelt mee de meerjarenbegrotingen op en presenteert deze wanneer nodig
 • 5.9. Zorgt voor kwartaalreportages en presenteert deze wanneer nodig
 • 5.10. Volgt de belastingaangiften op 
 • 5.11. Volgt de verzekeringsportefeuille op 
 • 5.12. Houdt het financieel handboek van de Europese provincie actueel en ziet toe op de naleving daarvan
 • 5.13. Volgt de missieprocuur op
 • 5.14. Werkt samen met de externen wanneer nodig
 • 6. Optimaliseert / digitaliseert / vereenvoudigt / harmoniseert enz. waar mogelijk
 

Gevraagde kennis en kunde:

Algemeen:
- Opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde (accountancy) op HBO of universitair niveau
- Ervaring met een Orde is een voordeel
- Meerdere jaren ervaring in het voeren van een financiële administratie en het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen

- Aantoonbare ervaring als adviseur van besturen van middelgrote organisaties. 
 

Concreet:

Kennis en kunde van :
 • 1.1. Boekhouding
 • 1.2. Financiële rapportering
 • 1.3. Afsluiting
 • 1.4. Vzw wetgeving  (Vlaanderen)
 • 1.5. Accountscontrole
 • 1.6. Hoe administratief organiseren
 • 1.7. Interne beheersingsmaatregelen
 • 1.8. Balansontwikkelingen
 • 1.9. Resultaatontwikkelingen
 • 1.10. Het onderbouwen van controle informatie
 • 1.11. Het kunnen inschatten van de bestemmingsreserve levensonderhoud
 • 1.12. Automatiseringsprocessen & geautomatiseerde gegevensverwerking
 • 1.13. Hoe omgaan met claims/ geschillen / rechtszaken / niet in de balans opgenomen     
 •        activa en verplichtingen
 • 1.14. Tegengaan & voorkomen van frauderisico’s
 • 1.15. Beheer en opvolgen van verzekeringspolissen
 • 1.16. belastingaangiften
 

Attitude

 • Akkoord met de waarden  vd Kruisheren en bereid zich vertrouwd te maken met de spiritualiteit van de Orde en de overzeese gebieden waarin de Orde werkzaam is
 • Een positieve houding ten opzichte van het Katholieke religieuze leven. 

 • Een persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen, alsmede goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Effectief : de juiste dingen vastleggen en doen
 • Efficiënt : de juiste dingen juist doen
 • Positief kritische ingesteldheid
 • Oplossingsgericht
 • Concreet
 • Gedisciplineerd & ordentelijk
 • Continu willen verbeteren / vereenvoudigen / digitaliseren enz.
 • Teamspeler
 • Geen groot ego

Bijkomend:

- Wonen tussen Sint-Agatha en Maaseik
- Leeftijd onbelangrijk / ervaring, kennis en kunde zeer belangrijk
- Bereidheid om – indien nodig – te reizen
- Kennis van de Engelse en Franse taal in woord en geschrift
- Ervaring bij religieuze instituten of andere onderdelen van de Katholieke Kerk strekt tot aanbeveling
 

Vergoeding

De vergoeding voor de werkzaamheden van de provinciaal econoom zullen in onderling overleg worden vastgesteld
 
 
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie 
Geert Dauwe
Extern Adviseur Kruisheren
dauwegeert@outlook.com
+32 475 76 10 75
 
Sollicitaties voor 30 april as mailen naar : Geert Dauwe, dauwegeert@outlook.com

Reageren voor:
30-4-2020


Andere vacatures bekijken