Jaarthema 2020: Omgaan met verschillen.

Eenheid en diversiteit in het religieuze leven

De KNR wil het komende jaar in gesprek gaan over verschillen die er zijn in het religieuze leven: tussen generaties, tussen culturele achtergronden, op het gebied van omgaan met charisma en kerkopvatting. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het religieuze leven zelf, maar ook naar de samenleving als geheel. Verschillen die spelen binnen de religieuze instituten en tussen religieuzen spelen ook in de maatschappij als geheel, waar soms sprake is van een toenemende polarisatie.

We willen verschillen durven benoemen. Het helpt niet om heel snel te zeggen dat er genoeg overeenkomsten zijn, en daarmee verschillen toe te dekken. Juist als we verschillen bespreekbaar maken en naar elkaar luisteren, kunnen we ontdekken hoe we met die verscheidenheid vooruit kunnen. De KNR wil komend jaar de dialoog daarover op gang brengen. Dit kan op diverse manieren.

Vastenmeditaties

Omgaan met verschillen heeft onder andere te maken met open staan voor het anders zijn van de ander en met het je onthouden van vooroordelen. De vastentijd is misschien bij uitstek de tijd om ons daarin te oefenen. De KNR heeft zeven religieuzen gevraagd ons daarbij te helpen. Zij schreven een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat en bieden ons daarmee een handreiking bij het beter leren omgaan met verschillen. 
Gedurende de vastentijd versturen we wekelijks een van de meditaties naar de mensen die zich daarvoor opgegeven hebben. Aanmelden kan via: communicatie@knr.nl 
De meditaties zijn ook op deze site te lezen.

KNR-Waarderingsprijs

De KNR reikt dit jaar iedere twee jaar een prijs uit aan een project of initiatief dat aansluit bij de traditie van de religieuzen op het gebied van zorg, onderwijs of spiritualiteit. Dit jaar is de prijs bestemd voor projecten die passen bij het jaarthema. Initiatieven waarbij mensen proberen verschillen in de samenleving te overbruggen kunnen in aanmerking komen voor de KNR-waarderingprijs