Viering buitengewone missiemaand Gedoopt en gezonden

In het kader van het jaarthema en de buitengewone missiemaand organiseren Konferentie Nederlandse Religieuzen en Week Nederlandse Missionaris een gezamenlijke viering op 19 oktober.  Deze wordt gehouden in Stadsklooster San Damiano in 's-Hertogenbosch.

Tijdens deze middag zullen enkele mensen, missionairissen en mensen die werken aan missie, vertellen over wat zij als hun missie zien. Aansluitend is er een eucharistieviering in de kloosterkerk in het teken van missie. Abt Bernardus Peeters, voorzitter van de KNR, zal hierbij voorgaan. Twee koren van migrantenparochies uit Eindhoven en Utrecht zorgen voor de muzikale ondersteuning. De viering vormt teven de afsluiting van de gebedsmarathon die gestart is met Pasen. In deze viering is er ook aandacht voor de missionaire pioniers uit die gebedsmaraton.

Iedereen is van harte welkom bij deze middag. Het programma vindt u hier
Aanmelden uiterlijk 11 oktober: communicatie@knr.nl

Liturgische suggesties

Iedereen die niet aanwezig kan zijn op 19 oktober in Den Bosch, nodigen we uit om in hun eigen communiteiten, gemeenschappen en parochies op of rond 19 oktober ook een speciale missieviering te houden. De KNR stelt hiervoor enkele liturgische suggesties beschikbaar. Een deel van deze teksten en gebeden zullen ook worden gebruikt in de viering op 19 oktober. Een bijzonder onderdeel vormt daarbij de litanie van missionaire heiligen. Hierbij komen ook verschillende missionaire pioniers terug die tijdens de gebedsmarathon herdacht zijn.

De teksten zijn hier te downloaden als PDF.  Mocht u deze liever als word-document ontvangen, kunt u contact opnemen via communicatie@knr.nl 

KNR LogoBisdom Den BoschWNM

logo Gedoopt en gezonden