Arbo

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandigheden wet gewijzigd en is iedere werkge­ver ver­plicht om een arbodienst te hebben. Door arbodiensten wordt in hun overeenkomsten verschillende (aanvullende) voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden waaron­der een actueel risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor kerkelijke instellingen is in het verleden een model RI&E opgesteld. Zowel in het Economencollege als in het CIO-K is gesproken om één goedgekeurde RI&E te (laten) ontwikkelen voor kerkelijke instellingen. Kerkelijke instellingen met 25 of minder werkne­mers hebben na goedkeuring een werkbaar RI&E-instrument. Er is voor deze kerkelijke instellingen dan geen dienstverlening meer nodig op individueel niveau.

Modellen Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Door de PKN zijn twee modellen opgesteld die ook zijn erkend voor toetsingsvrijstelling waardoor kerkelijke instellingen met minder dan 25 medewerkers de RI&E niet hoeven te laten toetsen. De toepasbaarheid van deze modellen hangt natuurlijk af van de specifieke situatie van het religieuze instituut. Voor een religieus instituut met bijvoorbeeld een brouwerij zal het model waarschijnlijk niet voldoen maar voor religieuze instituten zonder dit soort activiteiten wel. De twee modellen van de PKN zijn als bijlage bij deze mailing gevoegd.