Religieuze instituten
Sociëteiten van apostolisch leven
van pauselijk recht

 

Welke situatie is op uw instituut van toepassing?

 1. We zijn deel van een groot internationaal instituut. We kunnen erop rekenen dat we vanuit omliggende landen of vanuit het generalaat ondersteund worden in het bestuur. Nu staan we wel voor het feit dat we in Nederland niet meer genoeg leden hebben die het instituut kunnen besturen als overste, als raadslid of als econoom. We denken er daarom over statusverandering te vragen van de Nederlandse tak van het instituut.
  Ga naar Statusverandering
 2. We zijn een internationaal instituut, waarvan het generalaat in Nederland is gevestigd. Dat kan zo niet blijven. Het generalaat moet worden verplaatst naar een van de andere provincies.
  Ga naar Verplaatsing generalaat
  Dat betekent ook dat we iets moeten bedenken om de Nederlandse tak van het instituut te besturen.
  Ga naar Statusverandering
 3. We zijn weliswaar internationaal, maar ons hele instituut vergrijst. We kunnen op lange termijn niet rekenen op ondersteuning vanuit het generalaat of vanuit omliggende landen.
  Ga naar Kleine internationale instituten
 4. We bestaan alleen in Nederland
  Ga naar Alleen in Nederland