Bestuurbaarheid

Religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven genieten autonomie van leven en van bestuur. Die autonomie is geen doel op zich, maar is bedoeld om hen in staat te stellen hun charisma goed te beleven en uitstraling te geven. Dit alles is sterk afhankelijk van de mogelijkheid het instituut te besturen. Zolang er een goed bestuur is, kan de autonomie werkelijk gegarandeerd blijven.

In de periode van voltooiing komt juist de bestuurbaarheid in het geding, door afnemende krachten van de leden. Bestuurbaarheid gaat over de vraag of een instituut in staat is een Overste en een Raad te kiezen volgens het universeel recht en de eigen Constituties. Waar dat niet meer mogelijk is, moet er een zo goed mogelijke voorziening worden getroffen. De KNR probeert de Nederlandse instituten en sociëteiten te helpen een goed en rechtsgeldig bestuur te vormen.

Hoe een goed bestuur geregeld moet worden, hangt sterk af van wat voor instituut het betreft. Klik op een van onderstaande vakken om te zien wat er moet gebeuren in de genoemde categorieën instituten.

Abdij of priorijPauselijk rechtDiocesaan rechtPublieke vereniging