Draaiboek Voltooiing

De KNR biedt deze hulp aan voor Oversten en Raden die een religieus instituut of sociëteit van apostolisch leven leiden in de laatste fase van het bestaan ervan in Nederland.

Deze versie is nog in bewerking. Oversten, Administratoren en hun adviseurs worden uitgenodigd te komen met suggesties ter verbetering. De officiële presentatie van het Draaiboek Voltooiing zal op de Algemene Vergadering van november 2018 plaatsvinden. Echter ook daarna nog zal het regelmatig geactualiseerd worden.

Wat is voltooiing?

Uw instituut bevindt zich in een fase van voltooiing

 • als de leden in Nederland te oud en te klein in aantal zijn geworden om nog kapittels te vieren, en een overste en raad te kiezen
 • of als het binnen twaalf jaar zo ver zal zijn dat er in Nederland geen kapittels meer kunnen worden gevierd
 • of (bij contemplatieve kloosters) als het ledental zo ver is teruggelopen dat voortzetting van het kloosterleven op lange termijn onmogelijk lijkt

Twijfel?

Als u twijfelt of uw instituut in een fase van voltooiing zit, stel uzelf dan de volgende vragen:

 1. Hoe oud is het huidige leiderschapsteam? Als ze nog herbenoemd kunnen worden, hoe oud zijn ze dan aan het eind van die termijn?
 2. Wie zijn er beschikbaar voor leidinggevende posities na de nu lopende bestuurstermijn? Hoe oud zullen zij zijn aan het eind van de volgende bestuurstermijn?
 3. Heeft u bij de volgende verkiezingen echt iets te kiezen?

Als deze vragen aarzeling oproepen, is uw instituut bezig aan voltooiing. Dit Draaiboek wil u van dienst zijn daarbij.

Als u vragen heeft over het Draaiboek Voltooiing, kunt u deze stellen aan het KNR-Bureau.

Aandachtsgebieden bij voltooiing

De voltooiing van een religieus instituut is een proces waar tientallen jaren overheen gaan. Vanaf de constatering dat er geen nieuwe leden meer kunnen worden aangenomen tot aan het overlijden van het laatste lid, kunnen wel veertig jaar verstrijken. In de laatste tien a vijftien jaar zijn doorgaans alle leden te oud om bestuurlijke taken op zich te nemen. Daarom adviseert de KNR de instituten en sociëteiten om belangrijke beslissingen zo vroeg mogelijk te nemen, zodat ze nog door een reguliere overste en door een regulier kapittel kunnen worden aanvaard en uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, zal het generaal bestuur, dat ver weg zit, of een administrator, die geen lid is van het instituut, deze besluiten moeten nemen. Dan is het veel moeilijker om zaken zodanig te regelen dat de leden van het instituut dit van harte kunnen ondersteunen.

Bij de voltooiing van een instituut moet er aandacht uitgaan naar de volgende gebieden:

 1. Bestuurbaarheid
 2. Charisma
 3. Huisvesting en gebouwen
 4. Zorg voor de leden
 5. Financiën
 6. Externe ondersteuning

Kies in de rechterkolom het onderwerp waarover u nadere informatie wilt krijgen.

 

Over welk onderwerp wenst u informatie?

 

BestuurbaarheidCharismaHuisvesting en gebouwenZorg voor de ledenFinanciƫnExterne ondersteuning