Gebedsmarathon

Alle religieuzen in Nederland worden opgeroepen om van de presynode (19 - 23 maart 2018) tot de bisschoppensynode in oktober (3 - 28 oktober) wekelijks - het liefst op maandag - te bidden rond het thema Jongeren,  hun geloof en hun roeping. De KNR stuurt op de vrijdag voorafgaand aan de betreffende week een voorbede toe aan de religieuzen die zich hebben opgegeven.  Deze voorbeden zijn gemaakt door jongeren, die betrokken zijn bij diverse vormen van jongerenwerk, al dan niet uit de kring van de religieuzen.

Op deze pagina van de website zullen wekelijks ook de intenties worden geplaatst.

Intentie van week 43

GEBEDSINTENTIE VOOR MAANDAG 22 OKTOBER 2018 

In deze voorbede wil ik vragen  te bidden voor de jongeren die de Wereld Jongerendagen niet kunnen bijwonen. Ik bid dat zij aanwezig zijn in de Geest en dat zij naar toekomstige Wereld Jongeren Dagen kunnen gaan.”

Deze intentie wordt aangereikt vanuit de Worldwide Brotherhood door Sonia.

 

 

“Mijn naam is Sonia. Ik studeer aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ik woon nu iets meer dan twee jaar in Nederland en zal deelnemen aan de Wereld Jongerendagen in Panama in 2019.”

 

De Ambassadors of a Worldwide Brotherhood zijn jonge mensen die zich vanuit hun eigen cultuur willen inzetten voor een wereldwijde beweging van barmhartigheid en broederschap. Het motto is: Jesus, our compass, our way to compassion. De beweging is een initiatief van de Fraters CMM.