Gebedsmarathon

Alle religieuzen in Nederland worden opgeroepen om van de presynode (19 - 23 maart 2018) tot de bisschoppensynode in oktober (3 - 28 oktober) wekelijks - het liefst op maandag - te bidden rond het thema Jongeren,  hun geloof en hun roeping. De KNR stuurt op de vrijdag voorafgaand aan de betreffende week een voorbede toe aan de religieuzen die zich hebben opgegeven.  Deze voorbeden zijn gemaakt door jongeren, die betrokken zijn bij diverse vormen van jongerenwerk, al dan niet uit de kring van de religieuzen.

Op deze pagina van de website zullen wekelijks ook de intenties worden geplaatst.

Intentie van week 34  

GEBEDSINTENTIE VOOR MAANDAG 20 augustus 2018

“We bidden voor jongeren die zoveel verschillende stemmen horen, goedbedoelde raad en slecht advies. Dat zij in de wirwar van stemmen de stem van God in hun hart mogen horen. Dat zij mogen ervaren dat in hun verlangen hun hart sneller gaat kloppen. Dat zij hun weg vinden, dat zij hun roeping gewaarworden en, misschien nog wat timide, “ja” kunnen zeggen als zij bij naam genoemd worden door God.”

Deze intentie wordt aangereikt vanuit Casella door Milou.

 

           

 

 

 

 

 

Milou, 31 jaar, bijlesdocent en studiebegeleider. Meelever in de gemeenschap van klooster Casella

Casella is een klooster van de zusters Augustinessen van Sint Monica. Sinds 2013 gehuisvest aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. In het klooster kunnen jong-volwassenen een jaar meeleven of intreden als Augustines. Daarnaast is er een gastenverblijf, speciaal voor jong-volwassenen (18-35) en worden er workshops en taizévieringen georganiseerd.