Gebedsmarathon

Alle religieuzen in Nederland worden opgeroepen om van de presynode (19 - 23 maart 2018) tot de bisschoppensynode in oktober (3 - 28 oktober) wekelijks - het liefst op maandag - te bidden rond het thema Jongeren,  hun geloof en hun roeping. De KNR stuurt op de vrijdag voorafgaand aan de betreffende week een voorbede toe aan de religieuzen die zich hebben opgegeven.  Deze voorbeden zijn gemaakt door jongeren, die betrokken zijn bij diverse vormen van jongerenwerk, al dan niet uit de kring van de religieuzen.

Op deze pagina van de website zullen wekelijks ook de intenties worden geplaatst.

Intentie van week 25

Deze intentie wordt aangereikt vanuit het Leerhuis Westerhelling door Vanya 

“Mogen de jongeren een plek hebben waar ze zich gezien en gehoord weten.
Mogen de jongeren meer en meer hun diepe verlangens en eigenheid ont-dekken.
Mogen we samen de stilte van dit moment ervaren.”

Vanya, (ex)deelneemster aan het leerjaar spiritualiteit, “op weg met Etty Hillesum” en stilteweekenden op de Westerhelling.

Stiltehuis

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Stiltehuis

Het Leerhuis Westerhelling – op het terrein de Westerhelling van de Fraters Maristen in Nijmegen – is gehuisvest in het fraterhuis. De Fraters Maristen is een beweging van fraters, die zijn oorsprong heeft in het begin van de negentiende eeuw in Frankrijk en huizen heeft in 80 landen. De bewogenheid van de Fraters en de mensen die zich betrokken voelen bij de Westerhelling wordt aangeduid met de woorden Aandachtig Leven. Deze woorden gaan terug op de stichter Marcellinus Champagnat en zijn eerste volgelingen, die Maria zagen als inspiratiebron van aandachtig, eenvoudig en ontvankelijk leven.