Nieuwsbrief van Her en Der

De Afrika Europa Netwerk (AEN) geeft maandelijks een gratis nieuwsbrief uit: 'Van Her en Der'. Het AEN zet zich in voor rechtvaardige verhoudingen tussen Europa en Afrika door middel van lobby en informatievoorziening. In de nieuwsbrief informatie over ontwikkelingen in Afrika. Meer informatie over AEN

2019

2018

2017