Windraak,

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed

Locatie:

Windraak 35,
6153 AC  Windraak

Open op:

Zondag 11 juni

Programma:

Om 9.00 uur hebben we de H. Eucharistieviering  waarin ook iedereen van harte welkom is. Daarna drinken we gezamenlijk met de mensen die hier elke zondag naar de Eucharistieviering komen een kopje koffie.
De rest van de dag is er doorlopend een kleine tentoonstelling over onze spiritualiteit.

Om 14.00 uur zal Zr. Materna een lezing geven over onze spiritualiteit en wat dan kan betekenen voor iedereen die aanwezig is.

Om 17.00 uur is er de mogelijkheid om met ons samen de rozenkrans en de vespers te bidden met een korte aanbidding. Daarna sluiten we de dag af.

Er is steeds gelegenheid om met de zusters persoonlijk of in groepjes te praten over de beleving van onze spiritualiteit.

Iedereen kan vrij binnenlopen.

Meer informatie:

Zuster Bernarda Verheggen en zuster Materna Wehrens
zrbernarda@hotmail.com
Tel: 046 - 4584337