Lemiers-Vaals, Benedictijnen

Locatie

Abdij Sint Benedictusberg
Mamelis 39,
6295 NA  Lemiers-Vaals

Programma: 

De abdijkerk en crypte zijn alle dagen toegankelijk en alle gebedsdiensten kunnen bijgewoond worden. Zie de website voor het getijdenrooster. Aanmelden is niet nodig : de voordeur is open (draaien aan de deurknop). Alle gebedsvieringen vinden plaats in de abdijkerk.

Specifiek voor de Open Kloosterdag zijn er daarnaast op Zondag 19 mei doorlopende audiovisuele presentaties. Deze beginnen na de Noon (de gebedsdienst van 13:45 uur tot 14:00 uur) en eindigen om ca. 16:45 uur bij het luiden van de klokken voor de Vespers. Er is gelegenheid om met enige monniken van gedachten te wisselen. U hoeft zich niet aan te melden, wees welkom.

Meer informatie:

webmaster@benedictusberg.nl
www.benedictusberg.nl