Huissen, Dominicanenklooster

Locatie

Stadsdam 1, 6851 AH Huissen

Open op:

Zondag 11 juni

Programma

14.00 – 17.00 uur

Ontvangst met koffie en thee
Rondleiding klooster, kapel en bibliotheek.

Meer informatie

Pater G Braks
026 – 326 44 36

Dominicanen