Genhout
Montfortanen

Locatie

Expositieruimte Montfortaans Erfgoed, Hubertuskerk,
Hubertusstr.59,
6191 PB  Genhout

Open op:

Zaterdag 10 juni en zondag 11 juni
14.00-16.00 uur

Programma

14.00 uur uitleg bij de expositie van liturgische gewaden:
Stola’s en andere liturgische gewaden uit de missie en eigen land geven zicht op de spiritualiteit vanwaaruit montfortanen leefden en leven

15.00 uur Montfortanen in woord en beeld:
Vertoning van de film ‘Vandaag begint de toekomst’ (2016) waarin de spiritualiteit van de volgelingen van Montfort zichtbaar wordt

Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie:

provinciaal@montfortanen.nl
www.montfortanen.nl
provinciaal secretariaat: 043-2065002