Amsterdam,

La Verna, Franciscanen

Locatie:

Stadsklooster La Verna    
Derkinderenstraat 82
Amsterdam

Programma:

  • Permanente inloop vanaf 14.00 uur, met koffie en thee in de refter.
  • Rondleiding door het Stadsklooster start om 14.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur.
  • Beamerpresentatie over alle wat er in het Stadsklooster gebeurt start om 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur.
  • Zangworkshop franciscaanse liederen zingen in de kapel van 15.00 - 16.00 uur.
  • Vespers meebidden met de broeders van 17.00 - 17.30 uur.
  • Sluiting: 17.30 uur.

Aanmelden

Niet nodig

Meer informatie:

www.stadskloosterlaverna.nl  
Broeder Fer van der Reijken ofm 
reijkenofm@hetnet.nl 

    

la verna open kloosterdag