Bezinning en liturgie

 De KNR verzamelt en vertaalt bezinningsmateriaal rond het thema Geweldloosheid en rechtvaardige vrede.