Activiteiten rond het jaarthema

De KNR zal in de loop van 2017 diverse activiteiten en bijeenkomsten organiseren rond het thema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede'.  Daarnaast zijn er andere studiedagen, bijeenkomsten en activiteiten die worden georganiseerd door andere organisaties, maar die goed passen bij het thema. Ook deze worden meegenomen in het overzicht hieronder. 
Van bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden, doen we zo mogelijk verslag: