Persberichten en verklaringen

Kort na de eerste publicaties over het seksueel misbruik van minderjarigen kwamen de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Bisschoppenconferentie met een eerste verklaring. Daarna zouden nog meerdere verklaringen en persberichten volgen. Op deze pagina treft u het totaaloverzicht aan dat zo nodig geactualiseerd zal worden.

2016

28-06-2016 Voormalige commissie Deetman presenteert slotmonitor
19-03-2016 Rapportage over klachten en toegekende compensaties, mediations en schikkingen

2015

01-05-2015 Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
30.11.2015 Persbericht Meldpunt Misbruik

2014

01-07-2014 Nieuw bouwwerk aanpak en preventie seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

2013

04.03.2013 Standpunt KNR inzake publiciteit en mediation
25.02.2013 Slachtoffers niet in de kou
07.02.2013 Coulancefonds voor slachtoffers seksueel misbruik Bleijerheide
 
2012
15.11.2012 KNR reageert op rapportage voormalige commissie Deetman
01.11.2012 Protocol en formulier inzake navragen antecedenten op website geplaatst
28.09.2012 Katholieke Kerk publiceert openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik
28.09.2012 Voorwoord van mgr. Van den Hende bij de eerste openbare jaarrapportage
31.08.2012 Deetman doet opdrachtgevers onderzoeksvoorstel
17.07.2012 Gesprek van KLOKK en voorzitters Bisschoppenconferentie en KNR
03.03.2012 Bisschoppenconferentie en KNR schrijven brief aan minister
 
2011
16.12.2011 Perscommuniqué n.a.v. eindrapport Commissie Deetman
08.11.2011 Perscommuniqué 2e tussenrapportage Onderzoekscommissie seksueel misbruik
07.11.2011 Bisschoppen en religieuzen stemmen in met compensatieregeling
02.11.2011 Nieuwe procedure klachten seksueel misbruik
24.06.2011 Perscommuniqué inzake rapport commissie Bandell
 
2010
14.12.2010 Perscommuniqué inzake reactie op Tussenrapport Commissie Deetman
09.12.2010 Perscommuniqué n.a.v. verschijnen rapport Commissie Deetman
11.05.2010 Perscommuniqué Nederlandse Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen over onderzoeksvoorstel seksueel misbruik