Gedragscode Pastoraat

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen  werkte mee aan de opstelling van de tekst. het Bestuur KNR heeft de Gedragscode voorgelegd aan de Hogere Oversten van de Religieuze Instituten met het verzoek deze te onderschrijven.

De Gedragscode is ook in het Engels beschikbaar.