Advies- en onderzoeksrapporten

Hier treft u de verschillende rapporten aan die in opdracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Bisschoppenconferentie vanaf 2010 tot stand zijn gekomen.

2016

Slotmonitor
Eind juni 2016 bracht de voormalige commissie Deetman de slotmonitor uit.  Deze overziet wat er in de afgelopen vijf jaar door de RK Kerk is gedaan omom slachtoffers van seksueel misbruik en van excessief geweld tegen minderjarigen hulp, erkenning en genoegdoening te geven.

Reactie Bestuur KNR op slotmonitor

Reactie Bestuur KNR op met name genoemde ordes en congregaties in de slotmonitor

2015

Rapportage 2010 - 2015
In september 2015 brachten de Bisschoppenconferentie en de KNR de rapportage 'Preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en aanpak herstel, erkenning en genoegdoening 2010-2015', uit.

2013

0-meting Westra
Op 5 november 2013 werd door de voorzitters van de Bisschoppenconferentie, de KNR en KLOKK: kardinaal Eijk, broeder Van Dam, de heer Klabbers aan minister Opstelten een rapport aangeboden over de stand van zaken rond de aanpak van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.

Vervolgrapport Deetman
Op 11 maart 2013 presenteerde de heer Deetman het rapport van zijn aanvullend onderzoek ‘Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk’.

2011

Eindrapport commissie Deetman
Het volledige eindrapport van de commissie Deetman bestond uit twee delen.
Deel 1: Het onderzoek
Deel 2: Achtergrondstudies
December 2011

Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen
Een rapportage met adviezen met betrekking tot genoegdoening, waaronder een schadevergoedingsregeling, opgesteld door de commissie Lindenbergh.
Juni 2011

Wielen verwisselen onder een rijdende trein
Hierin werden het tussenadvies van de commissie Deetman omgezet in beleid om te komen tot praktische uitvoering. Opgesteld door de commissie Bandell.
Juni 2011

2010

Tussenadvies commissie Deetman
In deze rapportage stelde de commissie haar adviezen op om te komen tot betere hulpverlening aan de slachtoffers.
December 2010