Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de wet- en regelgeving voor de VAR veranderd, de oude regeling is vervangen door de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (dba). Met deze nieuwe wet worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt terugge­drongen. Met deze wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In de nieuwe wet is geregeld dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeen­komst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belasting­dienst heeft inmiddels verschillende beoordeelde overeenkomsten openbaar gemaakt, waar­van religieuze instituten ook gebruik kunnen maken. Er is een voorbeeldovereenkomst die door religieuze instituten kan worden gebruikt om de afspraken met de opdrachtnemer vast te leggen. Hierbij is het van belang dat de geel gemarkeerde teksten niet gewijzigd mogen worden. De overige teksten kunt u naar uw eigen situatie aanpassen zonder het risico te lopen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.