Dit jaar (2015) is voor het eerst aansluiting gezocht bij de Catharijnendag van het Titus Brandsma Instituut.

Het thema van de Catharijnendag/Catharinadag 2015 was Verontwaardigd! – Armoede in tijden van overvloed en vond plaats op vrijdag 27 november 2015 in Katharinenhof, Mühlenstrasse 9, 47559 Kranenburg/Niederrhein

Er lijkt sprake te zijn van een groeiende ontevredenheid over de eenzijdige nadruk op economisch en financieel winstbejag. Uit kleine, bijna onzichtbare tekens van ontevredenheid over de almacht van de beurs ontstonden massabewegingen zoals de Occupy-beweging of de Indignados, die met onconventionele middelen en zonder ideologische ballast om aandacht schreeuwden voor de slachtoffers van de globale financiële markten. Publicaties zoals ‘Indignez-vous’ van Stéphane Hessel bereikten het grote publiek. Ook de paus ‘van het einde van de wereld’ doorbreekt alle conventies en reist de wereld rond als advocaat van de armen. Deze nieuwe golf van verontwaardiging is interessant en zelfs inspirerend. Maar brengt zij ons verder? Houdt deze verontwaardiging ons niet af van concreet handelen? Vraagt het bestrijden van de armoede niet juist meer om het kleine alledaagse handelen, zoals dit bijvoorbeeld in de vincentiaanse traditie van de barmhartigheid naar voren komt? De spirituele traditie biedt verschillende handelingsmodellen die het bestrijden van armoede verbindt met grotere visies over de mens. De nieuwe golf van verontwaardiging confronteert ons op radicale wijze met onszelf en met de wijze waarop we met de wereld omgaan. Maar hoe concreet handelen?

Programma

Middagprogramma
Experts uit Nederland en Duitsland gaan in gesprek
14.00 Opening door Inigo Bocken, directeur Titus Brandsma Instituut
14.05 Hedwig Meyer-Wilmes, Kleider machen Leute: Katharina von Sienas Leben zwischen Politik und Spiritualität
14.40 Muziek
14.50 Ronald Tinnevelt Concepten van armoede
15.15 Discussie
15.30 Pauze met koffie
15.50 Hans-Jürgen Arens, voorzitter Vinzenzkonferenzen Kr. Kleve: Caritas light? Ein tragendes Fundament für die caritas heute
16.20 De weg van Vincent de Paul – een gesprek met Prof. Dr. Tjeu van Knippenberg
16.50 Intermezzo met muziek
17.00 Armut und Leadership – R.I.T.A. Afrikaanse perspectieven, voorstelling van een project
17.30 Einde met muziek

18:00 Gemeenschappelijke maaltijd in de kelders van het Katharinenhof. Tafelrede: Ludwig van der Grinten

Avondprogramma
20.00 Welkom: Günter Steins, Burgemeester van Kranenburg
Inleiding: Inigo Bocken, Directeur van het Titus Brandsma Instituut
20.15 Catharijnenpreek/Katharinenpredigt: Bazon Brock
Die Asketen des Luxus – Warum weniger mehr ist & Luxurieren als Optimierung des ökonomischen, ökologischen, medizinischen und spirituellen Weltverhältnisses
(met muzikale bijdrage door Marina Sawall)

Het Titus Brandsma Instituut organiseert de dag samen met de gemeente Kranenburg, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (Stichting Christine de Pisan) en het Katholisches Bildungsforum Kleve en het dankt de Sparkasse Kleve voor hun vriendelijke ondersteuning.

De Catharijnendag is een grensoverschrijdende manifestatie. Daarom zijn de voertalen Nederlands en Duits. Deelname: € 19,50 incl. concert en avondeten

Andere informatiebronnen:

www.spirin.org/Katharinentag
www.facebook.com/Catharijnendag