KNR-Studiedagen

Op deze pagina bieden wij u verslagen van de verschillende studiedagen en andere bijeenkomsten die door de KNR zijn georganiseerd. Een actueel overzicht van geplande studiedagen en andere bijeenkomsten vindt u in de agenda.

 

Studiedagen 2019

FKR-COR

 

Studiedagen 2019

KNR

Studiedag Cor Orans

 

Studiedagen 2018

FKR-COR

Studiedag de laatste zorg d.d. 10 oktober 2018

Studiedag KNR-CZ

Studiedag preventie ziekteverzuim d.d. 26 september 2018

Studiedagen 2017

 

FKR-COR

Studiedag Betekenisvol leven d.d. 27 september 2017

CMBR/IRI

Laudato Si' en Financieel beheer

Inleidingen en workshops van het symposium Laudato Si' en financieel beheer d.d. 22 april 2017

Studiedagen 2016

Cursus Vermogensrecht Religieuzen

Inleidingen van de cursusdag over vermogensrecht d.d. 28 november 2016

FKR / COR studiedag Matrieel en Immatrieel erfgoed

Gezamenlijke studiedag m.m.v. FKR, COR, PIN en KAR op 28 september 2016

CMBR: informatie over christenen in Syrië en Irak

Gezamenlijke informatiebijeenkomst van CMBR en KVO op 2 juni 2016

KAR: cursusdag religieuzenrecht

Cursusdag over religieuzenrecht d.d. 3 maart 2016 door abt Jos Wouters

CMBR: Informatiebijeenkomst over vluchtelingenopvang

Inleidingen van de informatiebijeenkomst d.d. 18 februari 2016

Studiedagen 2015

SDB

SDB bijeenkomst salarisadministratie  8 december 2015

CMBR

KRL-dag 'Geloven met Passie' 24 oktober 2015

Platformdag internationalisering religieuze instituten 12 maart 2015

FKR/COR

Gezamenlijke themadag FKR / COR 15 oktober 2015

FKR

Studiemiddag ANBI 28 oktober 2015

Werkgroep Vredesvraagstukken

27ste Nationale Vredesdag

 

Studiedagen 2014

COR

Thema-dag 30 oktober 2014

CMBR/KRL

KRL-dag 18 oktober 2014

FKR

Studiedag 24 september 2014

Studiedag 26 maart 2014

CMBR  / IRI

werkgroep Internationalisering 6 februari 2014