Themalijst Ouderenzorg Religieuzen

De Commissie Ouderenzorg Religieuzen van de KNR krijgt zowel vanuit zorgorganisaties als vanuit de religieuzen vragen over welke criteria gelden voor goede ouderenzorg aan religieuzen. Het gaat daarbij om de vraag hoe je kunt beoordelen of een zorgorganisatie hart heeft voor het religieuze leven.

De COR heeft een themalijst Ouderenzorg Religieuzen opgesteld met 7 thema’s waarop de aansluiting tussen zorg en religieus leven getoetst kan worden: dagritme en religieuze leefsfeer, faciliteiten, pastorale zorg, religieuze identiteit, bestuur en medezeggenschap, mantelzorg en uiterlijk en sfeer.