Jaar van Barmhartigheid

Het door Paus Franciscus afgekondigde ‘Heilig Jaar van vergevingsgezindheid en barmhartigheid’ duurt van 8 december 2015 tot  20 november 2016 (feest van Christus Koning). De pauselijke bul die in dit kader is verschenen onder de titel  ‘Misericordiae vultus’ is in het Nederlands vertaald. Dat geldt ook voor de boodschap van de paus in het kader van de Veertigdagentijd.

Uiteraard zal de KNR ook op verschillende wijzen aandacht schenken aan het Jubeljaar van barmhartigheid. Zo zal er in het najaar van 2016 een Religieuzenprijs worden uitgereikt voor een lofwaardig initiatief op het terrein van de barmhartigheid. Inmiddels is bekend welke personen en/of projecten op de shortlist zijn beland. De top tien van de nominaties.

Ter inspiratie 

  • Kees Maas SVD en Annemiek Wijnker Hoedjes bieden aan een presentatie met als titel: HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID. Centraal hierin staan de drie personen in de parabel  van de "Verloren Zoon": de jongste, de oudste en de Vader. Met beelden en teksten wordt dit bijzondere gebeuren van Barmhartigheid op ons eigen leven gelegd. De presentatie duurt met een korte pauze 5 kwartier. Meer informatie
  • In de vastentijd staat Ignis Webmagazine stil bij de werken van barmhartigheid. Dries van den Akker SJ beschreef de werken in een zesdelige serie 
  • ​Willem Marie Speelman onderzoekt vanuit franciscaans perspectief de betekenis van de begrippen medelijden en barmhartigheid en hun onderling relatie: Compassie en barmhartigheid
  • Tjeu van Knippenberg cm schrijft over het ''boegbeeld van barmhartigheid'': Vincentius a Paulo
  • ''Vreugdevol in God's barmhartigheid'' is de titel van het bezinningsmateriaal dat door de fraters CMM ontwikkeld is (er volgen meerdere afleveringen) 
     

Barmhartige Samaritaan Rembrandt van Rijn

De Barmhartige Samaritaan - Rembrandt van Rijn (1630)

Barmhartige initiatieven

Enkele initiatieven met religieuzen als dragende krachten vanuit barmhartigheid als Leitmotiv.

De Hoogstraatgemeenschap is een kleine leefgemeenschap in Eindhoven, die zich inzet voor een bewoonbare wereld, onder andere door vluchtelingen tijdelijk een (woon)plek te geven

De Beweging van Barmhartigheid, opgericht door de fraters van Tilburg (cmm)

De Chesed-gemeenschap in Nijmegen, opgericht door Sjef van Tilborg en Fons Meijers, twee MSC-ers.

De Vuurhaard in Udenhout, opvang van vluchtelingen

Het Huiskamerproject in Tilburg biedt een vaste ontmoetingsplek voor mensen, die al dan niet langdurig te maken hebben met instanties als GGZ, AMW en RIBW en Traverse.

Naast de Abdij van Koningshoeven bevindt zich Ut Rooie Bietje, de biologische tuinderij van SMO Traverse, een dagbestedingsproject bedoeld om mensen ervaring op laten te doen met werken en leren. 

Het ‘huis om te zijn’ in Nijmegen voor de opvang van kwetsbare jongeren, gedragen door onder anderen de zusters Dominicanessen, fraters Maristen

Stichting Moria (Nijmegen) voor de opvang van ex-gedetineerden

Woongemeenschap in Enschede, Almelo en Glanerbrug: inzet ten behoeve van mensen-in-de-marge en ten behoeve van duurzaamheid

Meer over het Jaar van Barmhartigheid

De speciale site van het Vaticaan over het Jaar van Barmhartigheid:
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/en.html

De speciale site van de Nederlandse kerkprovincie:
http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/

Brief van de Religieuzen

Download hier de open brief  over de Werken van Barmhartigheid

Donderdag 9 juni
Barmhartigheid verandert de wereld.
Lezing over het Jaar van de Barmhartigheid in klooster Brakkenstein

Lezing Barmhartigheid Brakkenstein

 

 

 

 

 

Tot 6 augustus 2016
G. Ursem


De dorstigen laven
(Gerard Ursem)
Info over de expositie

10 november 2016

Uitreiking Religieuzenprijs

25 november 2016
Catharinadag rond barmhartigheid
Nanne Meulendijks

o.a. met Nanne Meulendijks