De Catharinadag is in 2001 opgericht om uitwisseling, debat en beleidsinitiatieven op dit terrein te bevorderen. De eerste tien jaar van deze Catharinadagen zijn beschreven door Henri Geerts: Historie Catharinadagen.

Achtergrond

De Catharinadagen zijn vanaf 2001 georganiseerd om een vervolg te geven aan een reeks projecten Vrouw-en-Kerk die in de ruim vijftien jaar daarvoor waren ondergebracht bij de toenmalige Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS). Dat was een adviescollege voor de Nederlandse Bisschoppen Konferentie over maatschappelijke kwesties – waaronder de veranderende rollen van vrouwen en mannen in samenleving en kerk.

De projecten Vrouw en Kerk en de werkgroepen en activiteiten binnen de KRKS werden financieel gedragen door de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen. De organisatie van de Catharinadagen viel eerst nog binnen het kader van de KRKS en werd na opheffing van dit college in 2003 aangestuurd op afstand door enkele ‘bewindvoerders’ (Toos Starmans, Tarcies Wijngaard en voorzitter Wil Bus en als adviseur Anne-Marie Korte tot 2010). Het secretariaat van de KRKS-werkgroep en later het Stichtingsbestuur werd gevoerd door Henri Geerts.

Door de benoeming van Will van de Ven (nieuwe voorzitter) en van Esther Geertsma in 2010 naast Tarcies Wijngaard is Stichting Chistine de Pisan weer terug onder de vleugels van de KNR (rechtsopvolger SNVR)